Hoşgeldiniz..
Türkiye'de Türkçe Öğrenmenin En Doğru Adresi
YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME SERTİFİKA PROGRAMI
TKD DERSLERİ 2022-23 BAHAR PROGRAM
TÜRKÇE KURSLARI
YENİ DÖNEM KURSLARIMIZ
Uluslararası Öğrenci Günü
Türkiye'de ve Dünyada Yabancılara Türkçe Öğretimi Çevrim İçi Sertifika Programı 06 Şubat - 01 Mart 2023

Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 06 Şubat- 1 Mart 2023

Kayıt Tarihleri (Çevrim İçi): 18- 29 Ocak 2023

Eğitim Süresi: 3 hafta (40 saat teorik ders / 5 saat ders izleme / 10 saat ders ve materyal tasarımı uygulamaları)

DERS PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ.

DERS İZLEME PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ.


Programın Amacı ve İçeriği:

Bu sertifika programının amacı, Türkiye’de ve Dünyada Yabancılara Türkçe Öğretimi alanında artan istihdam ihtiyacına yönelik olarak bu alanda çalışan veya çalışmayı düşünen bireylerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamaktır.

Bu amaç doğrultusunda programın içeriği sadece Türkiye’deki yabancılara Türkçe öğretimine yönelik değildir. Yurt dışında, çeşitli bağlamlardaki yabancılara Türkçe öğretimi deneyimlerinin aktarımını kapsayacak şekilde ve farklı ihtiyaçlara yönelik materyal tasarımı uygulamaları ile zenginleştirilmiştir.

Program içeriğindeki dersler, Hacettepe Üniversitesinde ve çeşitli kurumlarda çalışan alan uzmanları, yurt dışında ve yurt içinde uzun yıllar yabancılara Türkçe deneyimine sahip öğretim elemanları tarafından verilmektedir.

Teorik Dersler

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Temel Yaklaşım ve Yöntemler
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Materyal Geliştirme
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Öğretici Yeterlilikleri
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Sınav Hazırlama ve Uygulama Esasları
Dijital Ortamlarda Dil Öğretimi ve Web 2.0 Araçları
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Program Okuryazarlığı
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kültürel Yaklaşımlar
Yabancı Dil Olarak Türkçenin Yapısal Özellikleri
Yabancılara Türkçe Öğretiminin Tarihsel Gelişimi

Uygulama Bağlamları ve Temel Beceri Alanları

Yurt Dışı Bağlamlarında Çocuklara Türkçe Öğretimi
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dinleme Becerisinin Geliştirilmesi

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Konuşma Becerisinin Geliştirilmesi
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Yazılı Anlatım Becerisinin Geliştirilmesi
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Düzeylere Göre Materyal Tasarımı Uygulamaları
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Okuma Becerisinin Geliştirilmesi
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dil Bilgisinin Yeri
Batı Avrupa’da Türkçe Öğretimi: Birleşik Krallık Örneği
Avrupa’da Türkçe Öğretimi: Almanya Örneği
Balkanlarda Türkçe Öğretimi: Bosna Hersek Örneği
Türk Soylulara Türkiye Türkçesi Öğretimi

* Müdürlüğümüz tarafından derslerde değişiklik yapılabilir.

Kimler Katılabilir: Bu sertifika programına üniversitelerin eğitim fakültelerinde Türkçe eğitimi, yabancı diller eğitimi, temel eğitim, eğitim bilimleri, bilgisayar ve öğretim teknolojileri; edebiyat fakültelerinde de dil ve edebiyat ile ilgili bütün bölümlerin 4. sınıf öğrencileri ile mezunları; ayrıca tüm bu bölümlerle ilgili lisansüstü programların öğrencileri ve mezunları katılabilir.

Ders Saatleri: Teorik dersler, 06- 20 Şubat tarihlerinde hafta içi 18.00-21.15 saatleri arasında yapılacaktır.

Sınıf gözlemi: Ders izleme,   13- 24 Şubat tarihleri arasında toplam 5 saat yapılacaktır.

Katılımcılar, TÖMER’de hafta içi 10.00.-14.30 saatleri arasında çevrim içi olarak yapılan dersleri izleyeceklerdir. Belirttiğimiz tarih aralığında katılımcılara uygun bir gün belirleyebilecekleri seçenekler sunularak, 5 saatlik ders izleme programı oluşturulacaktır.

(!)Belgelendirmek kaydıyla yabancılara Türkçe öğretimi alanında ders verme tecrübesine sahip olan katılımcılar sınıf gözlemi derslerinden muaf sayılacaklardır.

Ders ve Materyal Tasarımı Uygulamaları: Hafta içi 18.00-20.30 saatleri arasında yapılacaktır. Katılımcılar, 21-24 Şubat tarihlerinde rehber öğretim elemanının belirleyeceği gün ve saatte, tasarladıkları ders materyalinin sunumunu yapacak, kalan 9 saatte ise diğer katılımcıların sunumlarını izleyeceklerdir.

Devam Zorunluluğu: Teorik derslerde %80, sınıf gözlemi %80 ve ders ve materyal tasarımı uygulamalarında %80 devam zorunluluğu vardır.

Sınav: 40 saatlik teorik eğitimini, 5 saatlik sınıf gözlemi ve 10 saatlik ders ve materyal tasarımı uygulama sürecini tamamlayan katılımcılara çoktan seçmeli bir sınav uygulanacaktır. Bu sınavdan aldığı puan, katılımcının geçme notunu %50 etkileyecektir. Materyal Tasarımı sunum dosyası ödevi de puanlandırılacaktır ve geçme notuna etkisi %50 olacaktır. Programı başarıyla tamamlama notu 70’tir.