Türk Dünyasında Türkiye Türkçesi Öğretimi Sertifika Programı
Türk Dünyasında Türkiye Türkçesi Öğretimi Sertifika Programı 22 Nisan – 22 Mayıs 2024 Bilgi için tıklayınız
Hoşgeldiniz..
Türkiye'de Türkçe Öğrenmenin En Doğru Adresi
TKD DERSLERİ 2023-24 BAHAR PROGRAM
Uluslararası Öğrenci Günü
Türk Dünyasında Türkiye Türkçesi Öğretimi Sertifika Programı

Hacettepe Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) işbirliği ile Türk Dünyasında Türkiye Türkçesi Öğretimi Sertifika Programı gerçekleştirilecektir.

Başvuru kriterleri: Bu programa Türk Cumhuriyetlerindeki ve Türk nüfusunun yoğun olduğu devletler ve bölgelerdeki üniversitelerin Türkçe ile ilgili lisans ve lisansüstü programlarından mezun olanlar veya bu lisans programlarında okuyan son sınıf öğrencileri katılabilir. (Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının başvurusuna açık değildir.) Katılımcı başka bir dil programından mezun ise Yunus Emre Enstitüsü veya Türkiye’deki üniversitelerin Türkçe dil öğretim merkezlerinden alınmış C1 düzeyinde dil yeterlilik belgesi beyan etmesi gerekmektedir. Bu niteliklere sahip olup hâlihazırda Türkiye’de bulunan kişiler de katılabilir. Katılımcıların başvuru kabul koşulları, Sertifika Program koordinatörlüğü tarafından değerlendirilerek onaylanacaktır.

Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 22 Nisan – 22 Mayıs 2024

Ön Kayıt (Çevrim İçi)https://forms.gle/mDdfo5CKntdjdTAi7

Kesin Kayıt (Çevrim İçi): 25 Mart 2024- 17 Nisan 2024 (Kesin kayıt başvuru linki başvurusu kabul edilen katılımcılara e-posta yoluyla gönderilecektir.)

Eğitim Süresi ve Saati: 4 hafta-78 saat (58 saat teorik ders / 10 saat ders izleme / 10 saat ders ve materyal tasarımı uygulamaları)

Program Ücreti: Katılım ücreti 1000 TL'dir. (Programın kişi başı ücreti 3500 TL'dir. Bu ücretin 2500 TL'si YTB tarafından proje desteği olarak karşılanmaktadır. Katılımcılar 1000 TL ödeyerek programa katılım sağlayabileceklerdir)

Programın Amacı ve İçeriği:

Türk Dünyasında Türkiye Türkçesi öğretimine ilişkin yoğun bir talep söz konusudur. Türk dünyasında Türkiye Türkçesi öğretenlerin bir kısmı anadili Türkiye Türkçesi olanlar iken bir kısmı da bu ülkelerin vatandaşı olan ve bir başka Türk lehçesi konuşuru olanlardır. Tüm bunlar hem genel çerçevedeki yabancılara Türkçe öğretimi hem de özel olarak Türk soylulara Türkçe öğretimi alanında uzmanlık gerektirmektedir. 

Türkiye merkezli gelişen bir akademik alan olarak yabancılara Türkçe öğretimi konusunda Türkiye’de oluşan bilimsel birikim ve öğretim deneyiminin Türk Dünyasında Türkiye Türkçesi öğreten ve öğretmeyi hedefleyen bireylere aktarılma sorumluluğu bulunmaktadır. Dolayısıyla Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) desteğiyle hayata geçirilen bu programın amacı Türk dünyası bağlamlarında Türkiye Türkçesi öğretimi uzmanlığını öğretici adaylarına kazandırmaktır.

Bu amaç doğrultusunda program kapsamında aşağıdaki konulara dikkat çekilecektir.

1. Yeni gelişen bir alan ve uzmanlık söz konusu olduğu için yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin tarihsel arka planı ile yabancı dil öğretimine yönelik temel kuramsal bilgiler ve ilkeler aktarılacaktır.

2. Edinilen temel bilgileri destekleyecek şekilde yabancı dil olarak Türkçe öğretimi uygulamalarının nasıl yapılacağı üzerinde durulacaktır. Eğitime katılanların; yabancı dil öğretimi uygulamalarının doğası gereği program/izlence oluşturabilme, buna göre materyaller hazırlayabilme, beceriler geliştirebilme ve çeşitli biçimlerde ölçme değerlendirme yapabilmelerini sağlamak bu kapsamdaki derslerin hedefleridir. Bu kapsamda ayrıca Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen hedef grupların nasıl çeşitlenebileceği konusuna ve potansiyel hedef grupların her birine özgüleştirilmiş öğretime dikkat çekilecektir.

3. Programda teorik temel oluşturan içeriği desteleyecek nitelikte, uygulamaya yönelik ders gözlemleri yapılacaktır.

4. Türk Dünyasında Türkiye Türkçesi öğretimi, yerel bağlamlar örneğinde de ayrıntılı bir biçimde ele alınacaktır. Diğer lehçe konuşurlarının öğretme ve öğrenme deneyimleri, her bir lehçe konuşuru öğretici için, pedagojik muhakeme becerilerini geliştirmeye katkı sağlayacaktır.

5. Kursiyerlerin edindikleri tüm bu bilgileri kullanarak izlence temelli materyal geliştirmeleri ve geliştirdikleri materyali uzmanların yer aldığı değerlendirme oturumlarında sunmaları sağlanacak; bu son görevle birlikte teorik olarak başlayan eğitim kursiyerlerin üretimleri ile sona erecektir.

EĞİTİM İÇERİĞİ

1. Hafta: Yabancılara Türkçe Öğretiminin Kuramsal Temelleri

 1. Yabancılara Türkçe Öğretiminin Tarihsel Gelişimi ve Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri 

 2. Yabancılara Türkçe Öğretiminde Yaklaşımlar, Yöntemler, Teknikler ve İlkeler 

 3. Yabancılara Türkçe Öğretiminde Temel Kavramlar 

 4. Yabancılara Türkçe Öğretiminde Öğretici Yeterlilikleri 

 5. Yabancılara Türkçe Öğretiminde Sınav Hazırlama ve Uygulama Esasları 

 6. Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kültürel Yaklaşımlar 

 7. Türkiye Dışında Çocuklara Türkçe Öğretimi 

 8. Dijital Ortamlarda Dil Öğretimi ve Web Araçları 

 9. Türkçenin Yapısal Özellikleri 

 10. Türk Lehçelerinin Tipolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması 

 

2. Hafta: Yabancılara Türkçe Öğretiminde Materyal Geliştirme ve Uygulama

 1. Yabancılara Türkçe Öğretiminde Program ve Referans Metin Okuryazarlığı 

 2. Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dinleme Becerisinin Geliştirilmesi 

 3. Yabancılara Türkçe Öğretiminde Konuşma Becerisinin Geliştirilmesi 

 4. Yabancılara Türkçe Öğretiminde Okuma Becerisinin Geliştirilmesi 

 5. Yabancılara Türkçe Öğretiminde Yazma Becerisinin Geliştirilmesi 

 6. Yabancılara Türkçe Öğretiminde Sözcük Öğretimi 

 7. Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dilbilgisinin Yeri 

 8. Yabancılara Özel Amaçlı Türkçe Öğretimi 

3. Hafta: Türk Dünyasında Türkiye Türkçesi Öğretimi

      19. Tek dilli ve Çok Dilli Sınıflarda Türkçe Öğretimi 

Türk Lehçesi Konuşurlarına Türkiye Türkçesi Öğretimi: Fırsatlar ve Karşılaşılan Sorunlar:

      20. Kazakistan örneği

      22. Özbekistan örneği 

      23. Kırgızistan örneği

      23. Türkmenistan örneği 

      24. Azerbaycan örneği

      25. Rusya Federasyonu örneği

      26. İran örneği 

      27. Irak örneği

      28. Moldova örneği

* Müdürlüğümüz tarafından derslerde değişiklik yapılabilir.

4. Hafta: Ders tasarımı ve Materyal Geliştirme Uygulamaları

Ders tasarımı ve materyal geliştirme uygulamaları haftası kapsamında katılımcılardan bir materyal geliştirme proje dosyası hazırlamaları beklenmektedir. Katılımcılar, rehber öğretim elemanının belirleyeceği gün ve saatte, tasarladıkları ders materyalinin sunumunu yapar, kalan 9 saatte ise diğer katılımcıların sunumlarını izler ve geri bildirimleriyle katkıda bulunurlar. Sunumlar tamamladıktan sonra ödev dosyaları Moodle’daki ilgili yere katılımcılar tarafından yüklenir. Bu sunum ve proje dosyası rehber öğretim elemanı tarafından değerlendirilir ve katılımcıların aldığı puan, genel başarı notunu %50 etkiler. 

Eğitimin Gerçekleşeceği Yer: Eğitim, %100 çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Eğitimler Moodle platformu ve Teams uygulaması üzerinden yürütülecektir.

Ders Saatleri: Teorik dersler ve uygulamalar, katılımcıların bulunduğu ülkelerdeki yerel saat farkları göz önünde bulundurularak belirlenecektir.

Sınıf gözlemi: Toplam 10 saat yapılacaktır. Katılımcılar, TÖMER’de hafta içi Türkiye saatiyle 10.00-14.30 saatleri arasında yapılan dersleri çevrimiçi olarak izleyeceklerdir. Belirtilen tarih aralığında katılımcılara uygun bir gün belirleyebilecekleri seçenekler sunularak, 10 saatlik sınıf gözlem programı oluşturulacaktır. Belgelendirmek koşuluyla yabancılara Türkçe öğretme deneyimi olan katılımcılar muafiyet hakkı kazanabilirler.

Ders ve Materyal Tasarımı Uygulamaları: Eğitim başladıktan sonra ders ve materyal tasarımı uygulamaları için gerekli kılavuzluk yapılarak katılımcıların görevleri belirlenecek  ve programın dördüncü haftasında hafta içi hafta içi Türkiye saatiyle 18.00-20.30 saatleri arasında katılımcılar tasarladıkları ders materyalinin sunumunu yapacaktır. Katılımcılar, 10 saatlik uygulama programı süresince 20 dakika materyal sunumu yapacak, geri kalan sürede ve günlerde ise diğer katılımcıların sunumlarını izleyeceklerdir.

Devam Zorunluluğu: Teorik derslerde %80, sınıf gözlemi %80, ders ve materyal tasarımı uygulamalarında %80 devam zorunluluğu vardır.

Sınav: Teorik dersler ve uygulamalarda devam zorunluluğunu sağlayan katılımcılara çoktan seçmeli bir sınav uygulanacaktır. Programı başarıyla tamamlama notu 70’tir. Bu sınavdan aldığı puan, katılımcının geçme notunu %50 etkileyecektir. Ders ve materyal tasarımı sunumu ve yazılı olarak teslim edilecek sunum ödevi de puanlanacaktır ve geçme notuna etkisi %50 olacaktır. 

Sertifika / Belge: Programı başarıyla tamamlayanlara Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Hacettepe Üniversitesi TÖMER imzalı Sertifika verilecektir.

E- Ders Kitabı: Çevrimiçi derslerin video kayıtları alınacak ve program süresince yararlanıcıların istediklerinde izleyebilecekleri şekilde erişime açık olacaktır. Bunun yanı sıra programda yer alan teorik derslerin öğretim elemanları tarafından, derslerin notlarını içeren bölümler yazılarak bir ders kitabı oluşturulacak; e-kitap olarak katılımcılarla paylaşılacaktır.