Sertifika Kapanış Oturumu
Türk Dünyasında Türkiye Türkçesi Öğretimi Sertifika Programı Hacettepe Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Sayın Abdullah Eren'in katıldığı kapanış oturumuyla 22 Mayıs'ta tamamlandı.
Hoşgeldiniz..
Türkiye'de Türkçe Öğrenmenin En Doğru Adresi
Türk Dünyasında Türkiye Türkçesi Öğretimi Sertifika Programı
Türk Dünyasında Türkiye Türkçesi Öğretimi Sertifika Programı 22 Nisan – 22 Mayıs 2024 Bilgi için tıklayınız
TKD DERSLERİ 2023-24 BAHAR PROGRAM
Uluslararası Öğrenci Günü
ERASMUS YOĞUN DİL KURSLARI

Erasmus programı, Avrupa'daki yüksek öğretim kurumlarının birbirleri ile çok yönlü işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. İsmini, değişik Avrupa ülkelerinde hem öğrenci, hem de akademisyen olarak bulunmuş olmasından dolayı Rönesans Hümanizminin önemli temsilcilerinden biri olan Hollandalı bilim adamı Erasmus'tan almıştır.

Programın amacı Avrupa Birliği ülkeleriyle aday ülkelerin yüksek öğretim kurumları arasındaki işbirliğini teşvik edip geliştirerek yükseköğretimde Avrupa boyutunu ön plana çıkarmaktır. Bu amaçla Erasmus programı kapsamında, her yıl binlerce öğrenciye ve öğretim görevlisine eğitim ve öğretim faaliyetlerinin bir kısmını ülkelerinin dışında geçirme imkanı tanınmaktadır. Erasmus programı oluşturulurken hedefler arasında, Avrupa'da yüksek öğrenimin kalitesini artırmak, farklı kültürler ve yaşam biçimlerine karşı toleranslı yaklaşabilme becerisini geliştirmek ve dünyanın en rekabetçi ekonomileri arasında Birlik olarak yer alabilmek için küreselleşme sürecinde istihdam piyasasının niteliklerine uygun eleman yetiştirebilmek amaçlanmıştır.

İngilizce, Fransızca, Almanca ve İspanyolca dışındaki dillerin konuşulduğu ülkelerde, bu programdan yararlanmak isteyen öğrencileri Erasmus dönemine hazırlamak için kısa süreli yoğun dil kursları düzenlenmektedir. Bu kurslar sayesinde öğrenciler, akademik çalışmalarına veya stajlarına başlamadan önce, gittikleri ülkenin yerel dilini ve kültürünü öğrenmektedirler. Kurs süresi 3 - 6 hafta aralığında olup en az 60 ders saati içermektedir.

Eğitimlerinin bir kısmını ülkemizde gerçekleştirecek olan Erasmus öğrencilerine, temel veya orta düzeyde Türkçe öğreterek daha kolay bir Erasmus değişimi dönemi yaşatmak amacıyla Merkezimizce de Ağustos 2010 yılından itibaren Erasmus Yoğun Türkçe Dil Kursu düzenlenmeye başlanmıştır.

Kurslarımız kış ve yaz dönemi olarak yılda iki kez düzenlenmektedir. Her biri 4 hafta süren bu kurslarda, öğrencilerin dil düzeylerini, Avrupa Konseyi'nin Ortak Avrupa Çerçevesi kılavuzuna uygun olarak geliştirilen Avrupa Dil Portfolyosu'nda belirlenen A1 ve A2 beceri düzeylerine ulaştırmak hedeflenmektedir.

Kurslarımızda iki ayrı düzeyde Türkçe öğretilmektedir:

Başlangıç (A1) düzeyinde, dilimizi hiç bilmeyen Erasmus öğrencilerine, ülkemizde kalacakları süre içinde günlük hayatlarını devam ettirecek düzeyde Türkçe öğretmek amaçlanmaktadır. Bu kursun sonunda, öğrencinin etrafındaki kişilerle basit düzeyde iletişim kurabilmesi, günlük ifadeleri anlayabilmesi, kendini ya da başkasını tanıtabilmesi, temel gereksinimlerini anlatabilmesi, bu gereksinimleriyle ilgili sorular sorabilmesi hedeflenmektedir.

Orta (A2) düzeyde, dilimizi başlangıç düzeyinde bilen Erasmus öğrencilerine daha ileri düzeyde Türkçe öğretmek amaçlanmaktadır. Bu kursun sonunda, öğrencinin kendi özgeçmişi ve yakın çevresi hakkında bilgi verebilmesi, bildiği konularda düşüncelerini ifade edebilmesi, aile, okul, alış veriş vb konularda çok kullanılan deyim ve cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla ilgili sorular sorabilmesi hedeflenmektedir.

Kurslarda, Merkezimizce bu tür kurslarımız için özel olarak hazırlanan kitabımız kullanılmakta ve derslerimiz zengin ek materyalle de desteklenmektedir. Haftanın belirli günleri, özel sınıflarımızda öğrencilerimize çeşitli filmler izletilmekte; ayrıca, tarihimizi ve kültürümüzü yerinde tanıyabilmeleri amacıyla çeşitli geziler düzenlenmektedir.

Kursun sonunda, başarılı öğrencilerimize sertifika, başarılı olamayan öğrencilerimize ise katılım belgesi verilmektedir.