Başın Sağolsun Türkiye
Yönetim

YÖNETİM

Müdür: Prof. Dr. Mustafa Durmuş

Müdür Yardımcısı: Dr. Eser Kocaman Gürata

Birim Başkanı: Dr. M. Gül Uluğtekin Bulu (Türk Dili Dersleri Birimi- TKD dersleri)

Birim Başkanı: Öğr. Gör. F. Utkan Denizer (Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Birimi- TRK dersleri)

YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Mustafa Durmuş (Başkan)

Prof. Dr. Yunus Koç (Üye)

Prof. Dr. Özay Karadağ (Üye)

Dr. Eser Kocaman Gürata (Üye)

Dr. M. Gül Uluğtekin Bulu (Üye)

Öğr. Gör. F. Utkan Denizer (Üye)