Başın Sağolsun Türkiye
3 Ders sınavı
Sevgili Öğrenciler,
Üç ders sınav programımız aşağıdaki gibidir:
Üç ders sınavımız,
TKD 103 için 3 Mart 2023 Cuma günü saat 10:00'da 
TKD 104 için 3 Mart 2023 Cuma günü saat 11:00'de

TÖMER 1 no.lu derslikte olacaktır.